DVD Lepoglava

Povijest

Dobrovoljno vatrogasno društvo Lepoglava kao Podružnica DVD-a iz Ivanca osnovana je 04. svibnja 1898. godine. Osnivači društva, prema najstarijim zapisima koje posjedujemo u našem društvu, su bili: Antun Kodytek, kao zapovjednik, Mirko Godinić, kao zamjenik zapovjednika, August Pavleković, Đuro Horvat, Ivan Godinić, Janko Hrandek, Stjepan Božak, Vinko Županić i Mijo Horvat kao izvršujući članovi.

Društvo je u tom začetku brojilo tridesetak aktivnih članova i vrlo skromnu opremu koja se sastojala od jedne ručne vatrogasne šprice i nekoliko cijevi. Usprkos skromnoj opremi članovi društva su uspješno djelovali na nekoliko zgarišta kao i na onom najvećem u Lepoglavskoj Vesi. Aktivnost društva dobila je podršku od mještana koji su novčanim prilozima pomogli preuređenje šprice za konjsku vuču i nabavku šljemova, baklji za osvjetljavanje, cijevi i ostale potrebne opreme od kojih je nešto očuvano i do danas.

Godine 1926. na čelo društva dolazi Stjepan Klas, kao vojvoda, a aktivnosti se ojačavaju na svim poljima djelovanja. Počinje organizirana obuka i vježbe vatrogasaca, te omasovljenje društva, odnosno prijem novih članova u društvo. 20. travnja 1929. godine društvo prestaje biti podružnica DVD-a Ivanec, te se u potpunosti osamostaljuje. Pojačanom i discipliniranom društvu bilo je neophodno vatrogasno spremište s obzirom da se u to vrijeme vatrogasna oprema čuvala po domaćinstvima članova društva, a nije ni postojalo mjesto za okupljanje članova. Na inicijativu vojvode Klas Stjepana odlučeno je da se pristupi gradnji spremišta. U drugoj polovici 1929. godine počinje gradnja spremišta te je trajala nepunih godinu dana. Spremište ne bi bilo izgrađeno da nije bilo pomoći svih mještana od kojih treba posebno istaknuti obitelji Barlek Valenta i obitelji Kodytek.

17. listopada 1937. godine društvo stiče na upotrebu zastavu koja i danas krasi prostorije vatrogasnog doma. Po završetku rata 1945. godine društvo kao ratni plijen prima na upotrebu motornu pumpu tipa Rosenbauer koja se održala u upotrebi sve do 1970. godine. Aktivnost društva, na starim temeljima koji su izgrađeni do 1946. godine dodatno se i nastavlja se kontinuirano do danas. Već 1949. godine društvo je omasovljeno tako da ima tri vatrogasna odijeljenja muških članova, jedno žensko odijeljenje i pionirsku ekipu, te tamburašku sekciju. Oprema se kontinuirano nabavlja i društvo je sve bolje opremljeno. U tom periodu nabavljeno je i prvo motorno vozilo marke „Krup”, električna sirena, te još jedna motorna pumpa s ostalom vatrogasnom opremom neophodnom za rad društva.

Ponajviše zahvaljujući poduzetnim članovima društva uz pomoć Saveza dobrovoljnih vatrogasnih društava Narodne republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova, vatrogasni odsjek 29. studenog 1954. godine Narodni odbor Općine Lepoglava dodjeljuje prvu vatrogasnu zastavu na području kotora Ivanec Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Lepoglava kao najboljem vatrogasnom društvu. Kao što se vidi, društvo je bilo omasovljeno i opremljeno pa je postojeće spremište bilo premalo, pa se u skladu time javlja potreba za proširenjem i izgradnjom novog vatrogasnog doma, a prve inicijative javljaju se već 1954. godine. Međutim zbog nedostatka sredstava u taj zahvat se kreće tek 1958. godine. Veliku podršku i naročito stručnu pomoć, društvo dobiva od kazneno popravnog doma Lepoglava.

Također treba spomenuti zasluge tadašnjeg predsjednika Škvarić Stjepana, a vjerujem i zasluge mnogih neimenovanih članova društva koji su pomogli u dogradnji doma. Dograđeni i prošireni vatrogasni dom završen je i svečano predan društvu na korištenje 7. svibnja 1961. godine. 1970 godine društvo od vatrogasnog saveza Općine Ivanec prima na korištenje vozilo Fiat koje je služilo za prijevoz članova i motorne pumpe na intervencije, a 1977. godine kombinirano vozilo TAM 5500 koje je u upotrebi i danas, a za koje su mještani u ono vrijeme sakupili i darivali 51 posto sredstava. Vozilo Fiat i pumpu Brod društvo je dodijelilo Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Višnjica na upotrebu. Osnivanjem SIZ-a pri vatrogasnom savezu općine Ivanec, osjetio se i nagli preokret u smislu nabavke naročito krupne vatrogasne opreme.

Nakon 1978. godine društvo dobiva na upotrebu motornu pumpu Rosenbauer od 1200 litara, a 1981. godine prijevozni aparat za gašenje S250, a 1983. godine vatrogasno vozilo kombi TAM 75T. Godine 1984. na čelo društvo dolazi kao predsjednik vatrogasni veteran i dugogodišnji član društva Dragutin Druško, viši vatrogasni oficir. Taj period obilježava naročitu aktivnost na omasovljenju društva i stručnom usavršavanju članova. Broj članova je duplo povečan i broji preko 110 članova, a rezultat toga je formiranje muških i ženskih pionerskih ekipa, starosnih dobi od 6 do 11 godina, te od 11 do 14 godina kao i omladinske ekipe. Zapažene rezultate postigle su ekipe svih uzrasta istruktura koje u to vrijeme kontinuirano nastupaju na općinskim i drugim vatrogasnim natjecanjima.

Vrijedno je spomenuti plasman muške i ženske pionirske ekipe na Republičko natjecanje 1987. godine, koje je održano u Slavonskoj Požegi, a gdje je dostojno zastupan Vatrogasni savez općine Ivanec, a pri tome je ženska pionirska ekipa osvojila prvo mjesto. U interesu što brže dojave i okupljanja članova na izlaz na intervenciju 1986. godine instalirana je moderna vatrodojava u suradnji sa Kazneno popravnim domom. Devedesetih godina, pored brige o nabavci vatrogasne opreme veliku brigu i pažnju društvo posvećuje popravku i uređenju vatrogasnog doma, te je tako okrećen garažni prostor, vanjska fasada i toranj. Uz realan rad i aktivnosti društva, društvo radi na osposobljavanju u suradnji s drugim društvima s područja naše županije i susjedne Slovenije, pa je tako 1987. godine izvršeno bratimljenje sa gasilskim društvom Tržec iz općine Ptuj.

1998. godine kupljena nova vatrogasna zastava, koja je u upotrebi i danas, a prilikom održavanja navedene 100.-te proslave našeg djelovanja, od generalnog sponzora navedene proslave, tvrtke „Vindija“ Varaždin, dobili smo vatrogasnu cisternu koja nam je u ono vrijeme bila neophodna za daljnji rad našeg društva. Usprkos burnim razdobljima koja su uslijedila nakon 100.-te proslave (brojne ostavke dužnosnika društva), društvo je krenulo još većim i snažnijim koracima nakon izabranog novog vodstva DVD-a. Tako se je krajem 90.-tih godina rodila velika želja da se, dotrajalo i staro vozilo TAM 5500, zamijeni novijim navalnim vatrogasnim vozilom.

Konkretni prvi koraci ka nabavci novijeg vozila učinjeni su početkom 2002. godine kada je Upravni odbor društva donio odluku o kupnji novijeg navalnog vozila Iveco Magirus iz Nizozemske sa sredstvima od prodane autocisterne te kredita uzetog kod Varaždinske banke. Kako se novo vozilo, zbog svojih gabarita, nije moglo parkirati u dosadašnju garažu vrijedni i marljivi članovi društva pokrenuli su radnu akciju kako bi se i taj nedostatak ispravio. Tako je odmah po dolasku vozila iz Nizozemske izvršena nadogradnja jednog dijela vatrogasnog doma, odnosno garažnog prostora. Spomenuto vozilo je potpuno je preuređeno kako bi odgovaralo našim uvjetima, te je opremljeno sa svom novom opremom, te je kao takvo posvećeno 2004. godine.

Iste, 2004. godine, poglavarstvu grada Lepoglave, upućen je zahtjev da se u budući urbanistički i prostorni plan našega grada uvrsti lokacija izgradnje novog vatrogasnog doma. Nakon dobivene prvotne lokacije za izgradnju vatrogasnog doma, lokacija je kasnijih godina promijenjena, a konkretniji koraci napravljeni su 2015. godine, kada su od privatnih vlasnika zemljišta, uz potporu našega Grada i gradonačelnika otkupljene sve parcele za koju ovih dana se trudimo dobiti građevinsku dozvolu, nakon pribavljenih svih potrebnih odobrenja.

Tako je naše društvo 2007. godine, isto tako uz odluku Upravnog odbora krenulo u nabavku novijeg kombi vozila, marke Opel Vivaro, koje bi zamijenilo već dotad stari kombi TAM T75, čime natjecanja i memorijali, kao i odlasci na duža putovanja nisu više bili stavljeni pod upitnik.

Uz sve aktivnosti koje su se provodile u vatrogasnom društvu, posebice moramo istaknuti aktivnost najmlađih članova društva, kao i ekipe od 12-16 godina, odnosno vatrogasne mladeži koje su na brojim natjecanjima u našoj županiji i šire ostavili zapažene rezultate, što nam je osiguralo dodatnu sigurnost i neupitnost i daljnju budućnost našega društva.

Svih tih godina vatrogasno društvo aktivno je radilo na osposobljavanju svojih članova, kao i na svim specijalnostima za koje nam se ukazala prilika. Spletom okolnosti, zbog učestalih požara otvorenih prostora koji su se javljali na našem području, početkom 2008. godine, netom prije održavanja 110.-te proslave DVD-a, naše društvo krenulo je u još jednu nabavku novog vozila, točnije malog navalnog vozila Toyota Hilux. Vozilo opremljeno sa visokotlačnom pumpom marke „Oertzen” sa 300 L vode na kotačima, te osnovnom opremom za početno gašenje požara, a posebice sa karakteristikom da je tim vozilom moguće upravljati sa položenom „B” kategorijom, dokazala se kao jedna od najboljih investicija u našemu društvu. 

Iste godine, u sklopu povezivanja vatrogasnih postrojbi na području Republike Hrvatske, Upravni odbor također donosi odluku o sklapanju ugovora sa mobilnim operaterom „VIP”, čime su naši vatrogasci stekli preduvjete za boljom komunikacijom i samim time bržim uzbunjivanjem preko SMS poruka.

U razdoblju od 2009. - 2012. godine društvo se posebice okrenulo prema nabavci nove opreme, kako skupne tako i zaštitne. U sklopu nabavke opreme kupljeni su izolacijski aparati, 15 zaštitnih odijela, te osobna zaštitna oprema za koju smo utrošili preko 400 tisuća kuna, a sve zbog toga da se naši vatrogasci mogu osjećati barem u tom pogledu zaštićeno na svakoj od intervencija.

Veliku promjenu naše vatrogasno društvo je doživjelo 2013. godine, kada je donesena odluka da se krene u izradu novog vizualnog identiteta DVD-a, odnosno novog amblema. U skladu sa time, Upravni odbor društva prihvatio je ponuđeni izgled novog amblema, te smo sa tom odlukom krenuli u prikupljanje rješenja koja su nam bila potrebna kako bi i službeno mogli koristiti amblem.

Nakon donesene odluke o novom amblemu, pošto naše vatrogasno društvo djeluje još uvijek u prvom vatrogasnom domu izgrađenom i dograđenom do 1961. godine, članovi društva velikim htijenjem da uredimo svoju okolinu u kojoj boravimo gotovo svaki dan, predlažu da se krene u adaptaciju pojedinih dijelova vatrogasnog spremišta. Tako smo 2014. godine krenuli u nabavku novih garažnih vratiju, kao i adaptaciju garažnog prostora, a na same radove utrošili smo oko 70 tisuća kuna. Iste godine započeli smo u suradnji sa gradom Lepoglava i udrugom „Branitelji Hrvatske” Lepoglava memorijalni turnir u sjećanje na poginule hrvatske branitelje i članove našeg društva Vjekoslava Kos i Marka Ledinščak, te smo isto tako, započeli suradnju sa našim prijateljskim društvom DVD-om Beljevina, s kojim je navedena povelja o prijateljstvu potpisana 1. ožujka 2014. godine.

U novijoj povijesti društva zasigurno će ostati trajno upisana 2015. godina. U suradnji sa gradom Lepoglava, gradonačelnikom i svim stručnim službama našega grada, izvršena je kupnja toliko iščekivanog zemljišta za izgradnju novog vatrogasnog doma (8800 m2), a investicija je vrijedna preko 450 tisuća kuna. Iste godine, zbog potreba koje su nam se javljale prilikom većih i zahtjevnijih požara, sa posredstvom gradonačelnika grada Lepoglave, gosp. Marijana Škvarića od Ministarstva gospodarstva dobivena je na korištenje vatrogasna cisterna MAN TLF7000. Sa tim vozilom, odnosno sa 7 tisuća litara vode na kotačima naša vatrogasna postrojba zasigurno je dobila još prostora za što boljim i kvalitetnijim spašavanjem ljudi i imovine ugroženih požarom. Od značajnijih investicija u 2015. godini, isto tako moramo spomenuti kupnju termo kamere marke „FLIR” vrijednosti 40 tisuća kuna, a koja nam je bila neophodna za odrađivanje zahtjevnih intervencija.

U razdoblju 2016.-2017. godine naše društvo aktivno je radilo na pomlađivanju svojeg operativnog kadra, a time i same opreme koja nam je u tom razdoblju bila istrošena i nije više zadovoljavala potrebe na našim intervencijama. Tako je u tom razdoblju na opremu utrošeno preko 150 tisuća kuna, a ostale investicije koje smo odrađivali prema potrebama tijekom godina su bile 250 tisuća kuna.

Od ostalih aktivnosti koje dugogodišnje provodimo u našem društvu zasigurno je već dobro uhodana akcija podijele kalendara našim sugrađanima pred Novu godinu, a ovom prilikom i ovom rečenicom uputit ćemo zahvalu svakom od njih koji su u nama prepoznali snagu našega grada.

 

Obavijesti i najave

Nema sadržaja